ศูนย์รถพยาบาล
บีบีอาร์ แอมบูแลนซ์
AMBULANCE BBR
บริการรถพยาบาลรับ - ส่ง
ตลอด 24 ชั่วโมง
 

บริการ รถพยาบาลฉุกเฉิน
รับ-ส่ง ผู้ป่วย
EMERGENCY MEDICAL SERVICE

  • บริการรถพยาบาล รับ-ส่ง 24 ชั่วโมง
  • รับ-ส่ง ผู้ป่วยตามหมอนัด แพทย์นัด
  • รับ-ส่ง เคลื่อนย้าย ร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนา
  • บริการงาน Stand by ทุกประเภท
  • รับ-ส่ง ผู้ป่วยส่งรักษาตามสิทธิ์
  • บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อ
  • บริการรถพยาบาลทุกพื้นที่ บริการดุจญาติมิตร
  • บริการรถพยาบาล BBR AMBULANCE
  • รับผู้ป่วยเปลี่ยนสาย NG พร้อมเจ้าหน้าที่
  • บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน รับ-ส่ง ผู้ป่วย

บริการรถพยาบาลทุกพื้นที่
บริการดุจญาติมิตร

ทีมงาน และพยาบาลวิชาชีพ

BBR AMBULANCE SERVICE LTD.,PART

ติดต่อรถพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลติดต่อเรา

สำนักงานรถพยาบาล บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทร. 061-447-4478
โทร.
084-311-5275 (บังบอย)
โทร. 082-322-6229 (รุสมา)

Line ID: bbr_ambulance
Line ID:
boyboy14